دوشنبه, ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ / بعد از ظهر / | 2022-08-08

لیست نهایی مدال‌آوران المپیاد علمی ادبی سال ۱۳۹۹

کمیته علمی المپیاد ادبی اعلام کرد؛

۰۳ اسفند ۱۴۰۰
0 بازدید

اعلام اسامی برگزیدگان کارسوق علوم اعصاب شناختی و مهندسی ژنتیک

معاون استعدادهای درخشان خبر داد؛

۰۳ اسفند ۱۴۰۰
0 بازدید

لیست مدال‌آوران المپیاد علمی علوم زمین در دوره ۱۳۹۹

باشگاه دانش‌پژوهان جوان اعلام کرد؛

۰۳ اسفند ۱۴۰۰
0 بازدید

لیست مدال‌آوران المپیاد علمی جغرافیا در دوره ۱۳۹۹

باشگاه دانش‌پژوهان جوان اعلام کرد؛

۰۳ اسفند ۱۴۰۰
0 بازدید

تشکیل دبیرخانه راهبری کشوری گروه‌های آموزشی و تربیتی مدارس سمپاد

معاون پرورش استعدادهای درخشان سازمان اعلام کرد؛

۰۳ اسفند ۱۴۰۰
0 بازدید

ثبت نام آزمون های المپیادهای علمی کشور در سال ۱۴۰۰

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان اعلام کرد؛

۰۳ اسفند ۱۴۰۰
0 بازدید

آموزش بر مبنای پژوهش از رسالت‌های اصلی سمپاد

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان عنوان کرد؛

۰۳ اسفند ۱۴۰۰
0 بازدید

برگزاری سومین دوره جشنواره ملی فردوسی

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان اعلام کرد؛

۰۳ اسفند ۱۴۰۰
0 بازدید

لیست مدال آوران المپیاد نجوم و اخترفیزیک سال ۱۳۹۹

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان اعلام کرد؛

۰۳ اسفند ۱۴۰۰
0 بازدید

تعویق زمان برگزاری، تمدید مهلت ثبت نام و واریز وجه المپیادهای علمی ۱۴۰۰

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان اعلام کرد؛

۰۳ اسفند ۱۴۰۰
0 بازدید