سه شنبه, ۵ مهر ۱۴۰۱ / بعد از ظهر / | 2022-09-27
لیست خبرهای برچسب : مدرسه تلویزیونی

جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه‌شنبه ۲۹ مهر در تمام مقاطع تحصیلی

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای سه‌شنبه ۲۹ مهر در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.

1 سال پيش
ارسال توسط :
0 بازدید

برنامه‌های درسی یکشنبه ۱۶ شهریور شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

1 سال پيش
ارسال توسط :
0 بازدید

جدول پخش مدرسه تلویزیونی چهارشنبه ۱۹ شهریور در تمام مقاطع تحصیلی

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای روز چهارشنبه ۱۹ شهریور، در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.

1 سال پيش
ارسال توسط :
0 بازدید

برنامه‌های درسی شنبه ۲۲ شهریور شبکه‌های آموزش و چهار

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز شنبه ۲۲ شهریور ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش و چهار اعلام شد.

1 سال پيش
ارسال توسط :
0 بازدید

جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه‌شنبه ۲۵ شهریور در تمام مقاطع تحصیلی

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای سه‌شنبه ۲۵ شهریور، در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.

1 سال پيش
ارسال توسط :
0 بازدید

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه ٢٩ شهریور در تمام مقاطع تحصیلی

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای شنبه ٢٩ شهریور در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.

1 سال پيش
ارسال توسط :
0 بازدید

جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۳۰ شهریور در تمام مقاطع تحصیلی

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای یکشنبه ۳۰ شهریور در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.

1 سال پيش
ارسال توسط :
0 بازدید

جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه‌شنبه اول مهر در تمام مقاطع تحصیلی

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای سه‌شنبه اول مهر در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.

1 سال پيش
ارسال توسط :
0 بازدید

برنامه‌های درسی چهارشنبه ۲ مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان برای روز چهارشنبه ۲ مهر از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

1 سال پيش
ارسال توسط :
0 بازدید

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه ۵ مهر در تمام مقاطع تحصیلی

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای شنبه پنجم مهر در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.

1 سال پيش
ارسال توسط :
0 بازدید